3 augusti, 2015


Passion för butiksförsäljning

Butiken är den plats i svensk dagligvaruhandel där majoriteten av alla köpbeslut fattas. Därför är en kvalificerad säljbearbetning helt avgörande för att försvara och utveckla ett varumärkes position och försäljning.

Ett samarbete med säljbolaget Sales Support innebär att du får en stark och välrenommerad säljkår som tillvaratar dina intressen lokalt i svensk Dagligvaruhandel, Servicehandel, Foodservice eller Apotek. Med vår rikstäckande säljbearbetning utvecklar vi din butiksförsäljning och representerar dina produkter och varumärken med både passion och kompetens.