MED PASSION FÖR BUTIKSFÖRSÄLJNING

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med 17 säljkårer inom Daglivaruhandeln, Servicehandeln, Foodservice, On-trade och Apotek. Våra kompetenta säljare är 100% fokuserade på att driva försäljning och representera våra uppdragsgivares varumärken på ett professionellt sätt i butik genom att addera värde vid varje butiksbesök.

Sveriges ledande säljbolag
Ökar din försäljning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med 17 säljkårer inom Daglivaruhandeln, Servicehandeln, Foodservice, On-trade och Apotek.
Vi är specialiserade på butiksförsäljning och ansvarar för en bred portfölj av starka varumärken. Med våra 220 professionella säljare skapar vi långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Varje dag.


Läs mer om hur vi utvecklar din försäljning
Salessupport passion för butiksförsäljning

Passion för butiksförsäljning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Butiken är den plats i svensk dagligvaruhandel där majoriteten av alla köpbeslut fattas. Därför är en kvalificerad säljbearbetning helt avgörande för att försvara och utveckla ett varumärkes position och försäljning.

Ett samarbete med säljbolaget Sales Support innebär att du får en stark och välrenommerad säljkår som tillvaratar dina intressen lokalt i svensk Dagligvaruhandel, Servicehandel, Foodservice, On-trade eller Apotek. Med vår rikstäckande säljbearbetning utvecklar vi din butiksförsäljning och representerar dina produkter och varumärken med både passion och kompetens.

Våra Uppdrag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sales Support är Sveriges ledande säljpartner med mer än 80 starka varumärken i vår portfölj.
Vi tror på transparens och långsiktiga samarbeten som grund för att bygga en framgångsrik försäljningsverksamhet.